دیدار چهار زندانی سیاسی کرد و محکوم به اعدام با خانواده‌هایشان در زندان اوین بعد از ۱۹ ماه

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۸