درخواست مقام‌های آمریکایی و اروپایی از اوکراین برای آغاز گفت‌وگوهای صلح را با روسیه

شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۳