مواضع متفاوت گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی درقبال حملات به نیروهای آمریکایی در عراق

جمعه ۱۴۰۲/۱۱/۱۳