ارزیابی شاهد علوی، ایران اینترنشنال، از رفتار هیات جمهوری اسلامی در نیویورک

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۳۰