اعتراض و اعتصاب به اجرای احکام اعدام در مناطق غربی کشور

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۰