سلب نمایندگی پارلمان از جان آتالای زندانی سیاسی در ترکیه

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۱