ادامه واکنش‌ها در کشورهای عربی و برگزاری نشستی در عربستان سعودی برای پایان جنگ در نوار غزه

جمعه ۱۴۰۲/۰۸/۱۹