بررسی مخالفت با مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری نظام با یک تحلیلگر مسائل اجتماعی

آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی: مردم ایران در دوره‌های مختلف دولتی، تمامی مسیرها را آزموده‌اند و فرصت‌های بسیاری به دولت‌مردان برای اثبات خود داده‌اند؛ اما در مقابل شاهد آن بودیم که آنها در بزنگاه‌ها به مردم پشت کرده و در کنار علی خامنه‌ای و هسته سرکوب‌گر قدرت قرار گرفتند

یکشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۷