انفجار و تیراندازی‌ در برخی نقاط پاکستان همزمان با برگزاری انتخابات در این کشور

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۹