آغاز هفتادوهشتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۷