پاسخ خامنه‌ای به پیام واشینگتن؛ شلیک‌های نیابتی در میدان نبرد نیابتی

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۶