رییس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس، ابراهیم رییسی را مسئول اخراج اساتید خواند

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۹