آمریکا ۷ نقطه اصلی را در حمله به سپاه پاسداران در عراق و سوریه هدف قرار داده است

شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۴