مهدی مهدوی‌آزاد، روزنامه‌نگار: ایران مسیر رسیدن به توافق در مذاکرات برجام را طی می‌کند