در حال حاضر جمهوری‌اسلامی به دلیل بازدارندگی آمریکا نتوانسته به این جنگ ورود مستقیم کند

جمعه ۱۴۰۲/۰۸/۲۶