ارتش اسرائیل: نگران هستیم زنان گروگان‌ گرفته‌شده در معرض خشونت و تعرض جنسی باشند

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۴