سفر ابراهیم رئیسی به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۷