دوز سوم واکسن کرونا چقدر در کاهش میزان ابتلا و بستری شدن موثر است؟: گفت‌وگو با آلان فتوحی