جزئیات دیدار اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس با مقامات مصری

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۲