همدلی و دادخواهی مردم در غرب کشور در اعتراض به اجرای احکام اعدام

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۰