عادی سازی روابط میان اورشلیم و ریاض

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۴