یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل از کشته شدن۳۲۰ عضو حزب الله لبنان در حملات اسرائیل خبر داد

یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل از کشته شدن۳۲۰ عضو حزب الله لبنان در حملات اسرائیل خبر داد می فرحات، ایران اینترنشنال گزارش می‌دهد

پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۱۰