سروش دباغ، پژوهشگر دین و فلسفه

سروش دباغ، پژوهشگر دین و فلسفه می‌گوید بخشی از خرافه‌گستری و جهالت‌پراکنی حال حاضر در مقام اسطوره‌سازی از آقای رئیسی است

دوشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۷