ابراز تمایل رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین برای مسئولیت اداره‌ی نوار غزه

جمعه ۱۴۰۲/۰۸/۱۹