وزیر دفاع اسرائیل: ما توانستیم به قلب حساس حماس نفوذ کنیم

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۲