ابراز نگرانی جامعه بین‌المللی از احتمال حمله نظامی اسرائیل به رفح

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۲