محاصره کامل غزه توسط ارتش اسرائیل

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۵