برنده نشان شجاعت فرزند بریتانیا؛ داوین شیخ‌الاسلامی