پنتاگون به دنبال افزایش استفاده از هوش مصنوعی

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۵