همزمانی تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا و سفر رئیسی به نیویورک

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۷