اسرائیل می‌گویدد تونل بیمارستان شفا به در اصلی ستاد فرماندهی حماس متصل می‌شود

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۹