درخواست گروه ۷ از ایران برای توقف ارسال تجهیزات به روسیه

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۰۶