حسین امیر‌عبداللهیان٬ وزیر امور خارجه٬ برای شرکت در نشست به ژنو رفته است

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۰۷