بانک آکسوس می‌گوید به همکاری و دادن وام به ترامپ ادامه خواهد داد

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۰۷