تجاوز جنسی ماموران زن زندان قزلحصار به همسر یکی از زندانیان سیاسی

اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی از تجاوز به همسر یکی از زندانیان سیاسی از سوی ماموران زن زندان قزلحصار همراه با توهین به او و تلاش برای تحقیر کردنش است.گفت‌وگو با نعیمه دوستدار، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۸