سالگرد خیزش انقلابی: سازمان‌دهی موثر برای حمایت از جرقه‌های اعتراضی مردم چگونه باید باشد؟

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۶