ارزیابی حمید صبی، از رای دیوان بین‌المللی کیفری در پرونده شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل

جمعه ۱۴۰۲/۱۱/۰۶