رد پیشنهاد صلح از سوی اسرائیل

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۸