فروغ کنعانی: رای دادن به جمهوری اسلامی، قرار دادن نیشتر بر گلوی خودمان است

فروغ کنعانی، فعال حقوق زنان و پژوهشگر جامعه‌شناسی: رای دادن به جمهوری اسلامی، قرار دادن نیشتر بر گلوی خودمان است

دوشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۰۴