دیدار مکرون و نمایندگان ادیان مختلف در کاخ الیزه

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۲