تصویب قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای آتش بس در غزه، با اکثریت آرا در شورای امنیت سازمان ملل

قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای آتش بس در غزه، با اکثریت آرا در شورای امنیت سازمان ملل تصویب شد. قطعنامه‌ای با یک پیشنهاد سه مرحله‌ای، که در نخستین گام خواستار برقراری آتش‌بس همزمان با مبادله گروگان‌ها و زندانیان فلسطینی است. گفت‌وگو با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۲