هلیکوپتری که «فرود سخت» داشته باشد، می‌تواند خسارات بسیار سنگینی به سرنشینان وارد کند.

یکشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۳۰