هزارمین روز سیاه برای دختران افغانستان

هزارمین روز سیاه برای دختران افغانستان فرستاده سازمان ملل برای آموزش: جهان در حمایت از دختران افغانستان متحد شود گفت‌وگو با تمنا زریاب پریانی، فعال حقوق بشر

جمعه ۱۴۰۳/۰۳/۲۵