پیشروی عملیات اسرائیل در خان‌یونس همزمان با افزایش تنش‌ها در شمال اسرائیل

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۲