نکاتی که محمود عباس، در سخنرانی خود در نشست اضطراری سران کشورهای اسلامی اشاره کرد

شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۰