قائم مقام پیشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، قائم مقام وزیر صمت شد

جمعه ۱۴۰۲/۱۱/۲۰