یورش صدها معترض حامی فلسطین به یک پایگاه هوایی نیروهای آمریکایی در ترکیه

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۵