افشای برنامه نظام برای جذب پزشکان بسیجی؛ دغدغه مشترک خامنه‌ای و «طبیب شیاد»

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۲