کشاورزان اروپایی در دومین هفته اعتراض‌شان مسیری‌های متعددی را مسدود کرده‌اند

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۱