تصمیم ۳ کشور اروپایی برای محکومیت جمهوری اسلامی در شورای حکام با وجود مخالفت آمریکا

تصمیم ۳ کشور اروپایی برای محکومیت جمهوری اسلامی در شورای حکام با وجود مخالفت آمریکا سمیرا قرایی و آرش اعلایی، ایران اینترنشال گزارش می‌دهند

پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۱۰